Co powinien zapewnić nam nasz chlebodawca?

Posted on 04/02/2022 7:49am

Poza wypłatą wynagrodzenia przedsiębiorca ma w stosunku do pracobiorcy szereg innych obowiązków, w tym dopomaganie mu w podwyższaniu kwalifikacji oraz zapewnienie należytych warunków pracy.


przepisy prawa nakładają na pracodawcę szereg zobowiązań w stosunku do pracobiorców.


Faktura
Author: Kristina D.C. Hoeppner
Source: http://www.flickr.com
Zgodnie z ustawą, zatrudniony ma prawo do adekwatnego wynagrodzenia za realizowaną pracę, które nie może być niższe od pensji minimalnej.

Ten odnośnik do strony kieruje do bardzo atrakcyjnej strony, która posiada równie interesujące dane na omawiany temat.

Wysokość wynagrodzenia powinna być uzależniona przede wszystkim do rodzaju wykonywanej pracy, kwalifikacji zatrudnionego jak też ilości oraz jakości wyświadczanej pracy. Prawodawca precyzyjnie przy tym wyznaczył, w jaki sposób przedsiębiorca powinien wypłacać uposażenie - dokładnie raz w ciągu miesiąca, w ustalonym z góry czasie. Z zasady robi się to "z dołu", czyli za pracę już przeprowadzoną, nie później jednakże aniżeli w przeciągu pierwszych dziesięciu dni kolejnego miesiąca kalendarzowego. Przedsiębiorca nie może też opóźniać wypłaty wynagrodzenia czy też cedować je w ratach.


Underground
Author: Daniel Hargrave
Source: http://www.flickr.com


Przedsiębiorca nie może dopuścić do pracy także jednostki, jaka nie posiada dostatecznej znajomości regulacji i reguł BHP, stąd firma powinna zapewnić pracobiorcy tzw. szkolenie BHP. Zamysłem takiego szkolenia jest przekazanie pracobiorcy wiedzy oraz umiejętności koniecznych do wykonywania określonej pracy.


Szkolenie pracobiorcy przed przyjęciem do pracy nie będzie konieczne w razie podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku, które zajmował u konkretnego chlebodawcy bezpośrednio przed zawarciem z tym chlebodawcą następnej umowy o pracę. Chlebodawca powinien też opłacić pracownikowi wszelkie niezbędne lekarskie badania.

Tags: przepisy, szkolenie, firma, Pracodawcy, zatrudnienia