Wytwarzane odpady- jak je zagospodarować i zadbać o przyrodę

Posted on 22/06/2018 11:36am

Rok w rok każdy z nas produkuje kilka ton śmieci. Obecnie segregowanie odpadów jest powinnością każdego obywatela. Ważne jest, żeby gospodarować materiałami mądrze i obniżać ilość produkowanych odpadów.


segregacja śmieci
Author: Adele Prince
Source: http://www.flickr.com
Kłopotliwe odpady

Gospodarowanie odpadami to nie tylko segregowanie, ale też używanie śmieci do tworzenia nowych produktów. Istnieją jednak takie zużyte materiały, z którymi nie za dużo da się zrobić. Są to przykładowo odpady przemysłowe. Pyły, zanieczyszczone materiały, nierzadko olejami lub smarami niełatwo powtórnie wykorzystać. Tego rodzaju odpady najczęściej są gromadzone na składowiskach, tak, żeby nie szkodziły naturze. Takie miejsce musi być odpowiednio przygotowane, by zapobiec niebezpiecznym dla środowiska odciekom do wody i ziemi. Odpady, które w jakiś sposób mogą źle oddziaływać na środowisko, na przykład oleje, przeterminowane leki, odpady promieniotwórcze, są definiowane, jako odpady niebezpieczne. Nie mogą być wrzucane do zwykłych koszy na odpady, ponieważ mogą zanieczyścić pozostałe odpady między innymi takie, które są przeznaczone do tworzenia kompostu.

powtórne wykorzystanie odpadów

Oprócz śmieci wytwarzanych przez przedsiębiorstwa jest jeszcze mnóstwo innych typów odpadów. Śmieci z naszego gospodarstwa mogą być równie szkodliwe dla natury, dlatego ważna jest ich segregacja. Burząc budowle powstaje mnóstwo odpadów budowlanych między innymi gruz czy złom. Odbiór gruzu z terenu budowy może następować poprzez odpowiednią firmę . Taki odpad wykorzystywany jest potem do utwardzania nawierzchni lub przy tworzeniu fundamentów powstających budynków. Odpady organiczne i z terenów zielonych można potem wykorzystać do tworzenia kompostu. W takim przypadku muszą być utrzymane odpowiednie warunki na składowisku, aby kompost posiadał prawidłowe właściwości i dobrze wykonywał swoje zadanie w postaci nawozu dla roślin. Odpady ze sztucznych tworzyw często są granulowane i później wykorzystywane do produkcji paliwa stosowanego w zakładach cementowych. www.toensmeier.pl/co-moge-wrzucic-do-kontenera-na-gruz-budowlany


kosze na śmieci
Author: Matthias Buchmeier
Source: http://www.flickr.com
Troszcząc się o środowisko warto przejąć się kwestią odpadów i ograniczyć ich ilość bądź wykorzystywać dużą część z nich. Odpowiednie gospodarowanie odpadami to nie jedynie sprzątanie terenów z zalegających śmieci, ale również troszczenie się o warunki, w których mieszkamy.

Tags: środowisko, śmieci, natura, materiały