rtęć

Segregowanie odpadów, ponowne wykorzystywanie albo ich unieszkodliwianie w odpowiednich punktach

Posted on 23/02/2018 2:33pm
Utylizacja
Author: holding graz
Source: http://www.flickr.com
W ciągu minuty na świecie produkowana jest ogromna ilość odpadów. Butelki bądź odpady zielone można ponownie wykorzystać. Są też takie typy odpadów, które składowane zagrażają naszemu organizmowi oraz przyrodzie. Odpady niebezpieczne to te, które negatywnie oddziałują na przyrodę i człowieka.
Read more >>