rtęć

Segregowanie odpadów, ponowne wykorzystywanie albo ich unieszkodliwianie w odpowiednich punktach

Posted on 21/11/2017 3:12pm
Utylizacja
Author: holding graz
Source: http://www.flickr.com
W ciągu minuty na świecie produkowana jest bardzo duża ilość odpadów. Butelki czy też odpady zielone możemy poddać recyklingowi. Istnieją także takie typy odpadów, które składowane zagrażają naszemu zdrowiu a także środowisku. Odpady niebezpieczne to takie, które w negatywny sposób oddziałują na przyrodę i człowieka.
Read more >>