źródło

Koszty osiągnięcia przychodu jako koszty, jakie ponosi obywatel

Posted on 06/02/2018 10:20am
podatek
Author: GotCredit
Source: http://www.flickr.com
Koszty uzyskania przychodu to wydatki, jakie ponosi płacący podatki w celu zdobycia przychodu z indywidualnego źródła. Przepisy zawierają katalog wydatków, które za takie koszty nie powinny być uznane. Rozpoznanie zatem kosztu, jaki może uchodzić za wartość uzyskania przychodów nie jest całkiem łatwe. Płacący podatki powinien pamiętać, że wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów to koszty, co do jakich płacący podatki udowodni ich bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie posiada, albo może mieć działanie na wymiar uzyskanego przez podatnika przychodu. Koszty uzyskania przychodu ponoszą nie tylko podatnicy prowadzący aktywność gospodarczą, ale również podatnicy zaangażowani na podstawie umowy o pracę. W wypadku zdobywania przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, również pracy nakładczej, koszty uzyskania przychodów zostały ustalone kwotowo.
Read more >>