źródło

Koszty osiągnięcia przychodu jako koszty, jakie ponosi obywatel

Posted on 11/07/2018 12:10pm
podatek
Author: GotCredit
Source: http://www.flickr.com
Wartości uzyskania przychodu to wydatki, jakie ponosi podatnik w celu zdobycia przychodu z poszczególnego źródła. Regulacje prawne zawierają katalog kosztów, które za takie koszty nie winny być ocenione. Rozpoznanie zatem kosztu, który ma możliwość zostać uznany za koszt uzyskania przychodów nie jest wcale oczywiste. Podatnik musi mieć na uwadze, że koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów to koszty, co do których płacący podatki udowodni ich bezpośredni związek z wiedzioną działalnością firmy, a ich poniesienie posiada, bądź może posiadać oddziaływanie na wielkość osiągniętego przez podatnika przychodu. Koszty uzyskania przychodu ponoszą nie tylko podatnicy prowadzący aktywność gospodarczą, ale także podatnicy zaangażowani na podstawie umowy o pracę. W przypadku uzyskiwania przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, również pracy chałupniczej, koszty uzyskania przychodów zostały ustalone kwotowo.
Read more >>