elementy

Sposoby formowania fragmentów ze stali

Posted on 11/06/2021 2:14pm
stalowe kolanko rury
Author: Phil Gradwell
Source: http://www.flickr.com
Stal, a więc mieszanina żelaza z węglem, w zależności od ilości węgla czy obecności pozostałych pierwiastków, może posiadać przeróżne właściwości fizyczne. Z tej przyczyny jest to produkt powszechnie wykorzystywany w gospodarce. Zaletami stali są m.in. jej odporność na zmiany temperatury oraz rozciąganie. Szeroko stosowana jest ona w budownictwie. Przykładem jest stal konstrukcyjna Hardrox. Części stworzone z tego rodzaju stali mogą służyć między innymi jako elementy zbrojenia budowli.
Read more >>

Kilka wiadomości dotyczących przeprowadzania inwentaryzacji

Posted on 06/06/2022 10:27am
archiwum z dokumentami
Author: Gunnar Bothner-By
Source: http://www.flickr.com
W ostatnim dniu każdego roku obrotowego przedsiębiorca jest zobligowany do przeprowadzenia inwentaryzacji składników aktywów i pasywów. Wynika to z ustawowego obowiązku o

rzetelnej oraz jasno przedstawianej sytuacji finansowej jednostki oraz wyniku finansowym. Read more >>