bateria

Segregowanie odpadów, ponowne wykorzystywanie albo ich unieszkodliwianie w odpowiednich punktach

Posted on 12/07/2018 12:31am
Utylizacja
Author: holding graz
Source: http://www.flickr.com
W ciągu minuty na Ziemi produkowana jest ogromna ilość odpadów. Butelki bądź odpady zielone możemy poddać recyklingowi. Istnieją również takie rodzaju odpadów, które składowane zagrażają naszemu organizmowi oraz środowisku. Odpady niebezpieczne to te, które negatywnie oddziałują na naturę.
Read more >>