Obowiązek wypisania zaświadczenia na każdy wniosek pracującego

Posted on 23/10/2019 4:51am

Powinnością Pracodawcy jest wydanie zaświadczenia na każdą prośbę pracującego. Nie istnieje limit ilości zaświadczeń, jakie pracownik może otrzymać w czasie roku, w związku z czym jest w stanie o nie wnioskować kiedykolwiek, gdy tego chce.


banknoty i monety w walucie euro
Author: Butz.2013
Source: http://www.flickr.com
Zaświadczenie o zatrudnieniu i płacach jest konieczne do ubiegania się o pożyczkę, miejsce w przedszkolu dla malucha, lub alimenty. W poświadczeniu o zatrudnieniu i zarobkach, tak jak w jakimkolwiek innym, nie może zabraknąć danych pracującego. Niezbędne jest imię i nazwisko, numer PESEL, bądź numer i seria dowodu tożsamości. Wpisuje się również funkcję pracownika, datę zatrudnienia i czas obowiązywania umowy. Tak samo obowiązująca jest w tym miejscu wielkość wynagrodzenia wypłacanego za czynioną pracę. Do jej udowodnienia wystarczy zazwyczaj przeciętne miesięczne uposażenie brutto obliczone na podstawie kilku miesięcy poprzedzających wydanie zaświadczenia. Jeżeli na pracowniku spoczywa obciążenie komornicze, musi to być uwidocznione w poświadczeniu. To samo tyczy się przypadku, kiedy zakład pracy postawiony jest w stan bankructwa, bądź likwidacji. Jest to bardzo ważne dla pożyczkodawcy i może w dużym stopniu obniżyć płynność płatniczą osoby dla której poświadczenie jest wystawiane.


wizerunek - firma
Author: HazteOir.org
Source: http://www.flickr.com


Przedstawiając takie zaświadczenie udowadniamy, że będziemy mieli możliwość systematycznego realizowania zapłaty. Jednakowo jest w wypadku kredytów, jednakże tutaj dodatkowo zaświadczenie o zarobkach ma możliwość powiększyć zdolność kredytową.


Wystawca zaświadczenia ponosi pełną odpowiedzialność prawną w wypadku podania danych niezgodnych z rzeczywistością. Zaświadczenie aktualne jest jeden miesiąc od daty wystawienia.

Tags: dokument, kredyt, Pracodawcy