Maszyny CNC - teraźniejsze roboty taśmowe.

Posted on 29/11/2018 7:42am

W stosunku do pogłębiającej się globalizacji powszechnej gospodarki rynkowej możliwie każde domeny produkcyjne zostają stale pod działaniem naporu racjonalizatorskiego, zmierzającego aż do osiągnięcia coraz doskonalszych tworów w jeszcze krótszym okresie. W odniesieniu do konstrukcji automatów i urządzeń wymóg dokonywania modyfikacji bieżących cykli procesowych powstaje z usiłowania do osiągania korzystniejszych wyników techniczno-ekonomicznych w wymogach wytwórczości konkurencyjnej.


- dostawca śrub kulowych]
Inicjatywa cyfrowego kierowania obrabiarek, które stosują min. takie trafne moduły jak śruby kulowe, stanął w latach 1949-1950r. w Massachusetts Institutes of Technology na potrzeby lotnictwa wojskowego Stanów Zjednoczonych - polecana strona . Opierając się na funkcji matematycznych opisujących kształt obiektu wypracowano sterowanie przetwarzające sformułowane binarnie i dodatkowo impulsowo wartości źródłowe scaleń a także wzorców na bieg elementów frezarki.

Oczywiście było to możliwe dzięki rozwijanemu wtedy elektronicznemu przetwarzaniu danych. Cykl informacji sterowniczych w postaci liter i liczb oznaczeniowych określono programem NC. W latach siedemdziesiątych, dzięki szybkiemu rozwojowi mikrokomputerów na bazie układów sterowania NC powstały skomputeryzowane układy sterowania CNC. Kierowanie numeryczne obrabiarek jest sterowaniem programowym. Wszystkie informacje dotyczące kolejności ruchów, prac, parametrów obróbki, informacje geometryczne są zakodowane w formie alfanumerycznej.


właściwości obecnych obrabiarek CNC - zgarnij rabat na waterjet: www.multitech.org.pl/ - to min. : odseparowany napęd jak również szyk pomiarowy każdej osi sterowanej numerycznie, impuls który przesyłany jest przez śruby kulowe, mała skłonność stała i dynamiczna, bezobsługowy nadzór i diagnostyka a także potężna moc (jako suma mocy pojedynczych napędów) - zobacz też śruby kulowe.

Żeby realny był wzrost wydajności obróbki przy równoczesnym zaspokojeniu wymagań odnośnie dokładności wymiarowo-kształtowej (wąskie tolerancje ) oraz jakości pokrywy (mała chropowatość powierzchni) potrzebny jest rozkwit obrabiarek pod względem konstrukcyjnym, ale także progres systemów sterowania.

Tags: Silnik, produkcja, cnc, obrabiarka