Które formularze PIT dla kogo?

Posted on 06/12/2021 5:12pm

Dla kogo formularz PIT 36? Formularz PIT 36 skierowany jest do tychże podatników, którzy w roku podatkowym 2014 prowadzili działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych przy użyciu skali podatkowej. Zawiera ona także działy specjalne wytwórczości rolnej opodatkowane na zasadach ogólnych przy użyciu skali podatkowej. Uzyskiwane przychody pochodzić mogą też z najmu.

rozliczenie PIT
Author: Lucas Hayas
Source: http://www.flickr.com
Dla kogo druk PIT 37? Najbardziej popularnym drukiem jest PIT 37, blankiet wypełniany przez olbrzymie rzesze pracobiorców polskich przedsiębiorstw jak też emerytów i rencistów.

Pragniemy namówić Cię do przeczytania naszego szczegółowego tekstu. Naciśnij link tu... i przenieś się do kolejnej witryny.

Udokumentowane przychody pochodzić mogą tylko ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, od jakich płatnicy pobierali zaliczki na podatek dochodowy. Idzie zatem o: uposażenia ze stosunku pracy, renty czy emerytury krajowe, stypendia, umowy zlecenia. W zeznaniu podatnik wykazuje przychody z wybranych źródeł, dobierając opcję sposobu rozliczenia: indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, bądź w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących pociechy. Deklaracja ta nie jest dla Ciebie, jeżeli rozliczasz pozarolniczą działalność gospodarczą albo działy specjalne wytwórczości rolnej. W nich sam bowiem jesteś odpowiedzialny za kalkulację oraz opłatę należnego podatku dochodowego.Jeśli uzyskujesz przychody opodatkowane podług skali tak za pośrednictwem płatnika (na przykład umowa o pracę), jak także bez pośrednictwa płatnika . Doliczenie przychodów małoletnich. Deklaracja dotyczy osób, które do osobistych dochodów nie doliczają przychodów małoletnich dzieci. Dołączenie może następować tak przy opodatkowaniu indywidualnym, przy łącznym rozliczeniu, jak też rozliczeniu jako jednostka w pojedynkę wychowująca pociechy. Doliczać nie należy jednak przychodów małoletnich z zatrudnienia, stypendiów jak też dochodów z przedmiotów oddanych im do wolnego użytku.

Pewnie przyda Ci się dostęp za darmo (https://kancelaria-adwokat.biz/porady-prawne/prawo-cywilne/) do naszej nowej witryny. Nie ociągaj się, tym bardziej jeśli zaintrygowały Cię omówione tu treści.

Wtedy w dalszym ciągu możesz się opodatkować w PIT 37, a małoletni dostarczy własną deklarację, jaką sygnować powinien jego rodziciel albo opiekun.

Dla kogo blankiet PIT 38? PIT 38 przeznaczony jest dla osób, jakie w 2014 roku pozyskały przychody z kapitałów finansowych bądź z udziałów w spółkach posiadających osobowość prawną. Rozliczają się za pomocą tego druku również ci, którzy wznieśli udziały w spółdzielniach w zamian za udział niefinansowy w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Tags: rozliczenie, Umowa o pracę, kapitały