Kilka wiadomości dotyczących przeprowadzania inwentaryzacji

Posted on 06/06/2022 10:27am

W ostatnim dniu każdego roku obrotowego przedsiębiorca jest zmuszony do przeprowadzenia inwentaryzacji składników aktywów oraz pasywów. Wynika to z obowiązku określonego ustawą o

rzetelnej i jasno przedstawianej sytuacji majątkowej jednostki i jej wyniku finansowym.

stos dokumentów
Author: Dvortygirl
Source: http://www.flickr.com
Każda jednostka powinna dysponować regulaminem inwentaryzacji, który stanowić może część polityki rachunkowej lub oddzielną regulację wewnętrzną- Mercomp. Taka instrukcja inwentaryzacji zawierać powinna następujące działy i opisy: zakres inwentaryzacji (dopasowany do specyfiki konkretnej jednostki), metody dokonywania inwentaryzacji, rodzaje oraz termin inwentaryzacji, sposób porządkowania zadań dotyczących inwentaryzacji, wskazanie pracowników do przeprowadzenia inwentaryzacji wraz z określeniem odpowiedzialności, zasady opisujące powoływanie komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych, zasady weryfikacji oraz rozliczania różnic inwentaryzacyjnych oraz określenie wzorów dokumentów inwentaryzacyjnych i ich obiegu.

Jak wynika już z przedstawionych informacji przedsiębiorca może powierzyć obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji kierownikowi jednostki (z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury). W takiej sytuacji kiedy inwentaryzacja majątku zostanie powierzona innej osobie za jej zgodą powinno się przekazać odpowiedzialność w tym zakresie na piśmie. Aby prawidłowo przygotować inwentaryzację trzeba znać obowiązujące terminy oraz sprawdzone metody przeprowadzania inwentaryzacji, które przewidywane są w ustawie.


narada w firmie
Author: Asamblea Nacional del Ecuador
Source: http://www.flickr.com
Prócz przekazania obowiązku dokonywania inwentaryzacji kierownikowi jednostki możemy również skorzystać z usług firmy specjalizującej się w tym obszarze, ale także przedsiębiorca może sięgnąć po narzędzia dostępne w internecie. Ewidencja online czyli program, który również znajdziemy w internecie może pomóc rozwijać firmę poprzez spisywanie procesów związanych z zarządzaniem majątkiem firmy, a następnie ich analizę i optymalizację w pewnych obszarach- kliknij.

Tags: biznes, Zasady, firma, elementy, przedsiębiorca, działy