Jak wygląda zarządzanie polityką dotyczącą odpadów? W jaki sposób powinniśmy pozbywać się odpadów, czy mamy jakiekolwiek procedury?

Posted on 21/06/2018 10:52pm

Ostatnimi czasy sporo się mówi o kwestii odpadów, lecz czym właściwie jest utylizacja odpadów? Ostatnio te kwestie pojawiają się wszędzie, ale czy utylizacja jest czymś odmiennym aniżeli recykling, czy jest zaliczana do gospodarowania odpadami? Takie i inne zapytania pojawiają się debacie publicznej, są istotne, ale by zacząć o tym dyskutować dobrze jest poznać ważniejsze pojęcia.

spalarnia śmieci
Author: Johannes Grødem
Source: http://www.flickr.com
Utylizacja potocznie jest traktowana jako unicestwienie czegoś. Jakie są sposoby takiego niszczenia? Pierwszym z nich może być spalanie w specjalnie przeznaczonym do tego miejscu. Czasami takie piece są wykorzystywane do grzania wody, która zaopatruje w ciepło osiedla. Przy tym termin “utylizacja” używany jest dla określenia procesu przerobu padliny oraz innego rodzaju ubocznych produktów przemysłu wędliniarskiego jak i rybnego na mączki pastewne. Więcej na www.toensmeier.pl/sposoby-utylizacji-od-a-do-z.W skali przemysłowej utylizacja padłej zwierzyny oraz odpadków zwierzęcych odnosi się do procesu ich rozdrobnienia pod ciśnieniem, podsuszenia tak powstałej papki jak i oddzielenia poprzez tłoczenie lub ekstrakcję tłuszczu. Oprócz kwestii ekonomicznej utylizacja posiada również znaczenie sanitarne, gdyż niszczy ewentualne ogniska różnych chorób. Innym bardzo ważnym, najczęściej zaś mylonym hasłem jest zagospodarowanie odpadami.

segregacja
Author: m.a.r.c.
Source: http://www.flickr.com
Tutaj należy rozumieć gromadzenie, transport, jak również przetwarzanie odpadów. Trzeba do tego zaliczyć również nadzór nad tego rodzaju procesami, ale także późniejsze postępowanie z miejscami utylizowania odpadków oraz działania wykonawcze jako sprzedawcy odpadów. Określa to ustawa. Przyjęte tam reguły postępowania z odpadami gwarantują ochranianie życia oraz zdrowia ludzi, a przy tym dbanie o środowisko, w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju.Najważniejsze zadania to przeciwdziałanie tworzeniu się odpadów, jak największe zmniejszanie ich wytwarzania przez ludzi, a co istotne zmniejszenie ich negatywnego oddziaływania na środowisko. Dotyczy to dużej liczby materiałów, wśród których na pierwszy plan wysuwają się takie jak azbest. To szalenie niebezpieczny środek, który z wolna jest likwidowany, dzięki temu mamy czystsze środowisko. A czyste środowisko to również dobre zdrowie. Co ważne, niektóre substancje rozkładają się na tyle długo w środowisku, że tak naprawdę to zapewniamy zdrowie następnym pokoleniom. Widać więc, iż nasze działania mają charakter długofalowy.

Tags: mieszkania, osiedla, środowisko, Ustawa