Jak udzielać pierwszej pomocy ?

Posted on 01/11/2021 7:27am

Pierwsza pomoc to kompleks czynności realizowanych celem podtrzymania przy życiu osoby poszkodowanej a także zmniejszenia niekorzystnych konsekwencji wypadku przed dotarciem profesjonalnej pomocy.
wypadek samochodowy - pierwsza pomoc
Source: www.morguefile.com
Czynności te podejmuje osoba znajdująca się na miejscu zdarzenia, stosując powszechnie dostępny sprzęt medyczny i lekarstwa.

Jeżeli zainteresował Cię prezentowany wątek, to obejrzyj także inne równie ciekawe witryny, które posiadają nie mniej istotne informacje.

Stan gwałtownego zagrożenia zdrowotnego polega na gwałtownym czy realnym do przewidzenia w krótkim czasie pogorszeniu się stanu zdrowia, które może prowadzić do poważnego zakłócenia funkcji organizmu bądź uszkodzenia ciała lub utraty życia oraz nastręcza podjęcia błyskawicznych medycznych działań ratunkowych i kuracji. Prawo polskie nakłada na obserwatora wydarzenia obowiązek zawiadomienia o nagłym zagrożeniu zdrowotnym pogotowia ratunkowego czy innych służb ratowniczych (straż pożarna), a również udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu. Sztuka udzielania pierwszej pomocy wchodzi w zakres zagadnień powiązanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Jeśli idzie o takie szkolenia pierwsza pomoc ( www.adwokat-wroclaw.com.pl/pomoc-prawna ) jest na pierwszym miejscu, albowiem nasze umiejętności w tymże zakresie mogą decydować o czyimś zdrowiu albo życiu.

Celem szkolenia z zakresu pierwszej pomocy jest dostarczenie wiedzy a także praktycznych umiejętności z zakresu postępowania i reagowania w sytuacjach grożących ludzkiemu zdrowiu i życiu (szkolenia pierwsza pomoc). Instruktaże organizowane przez jednostki szkoleniowe przeznaczone są dla każdej grupy profesjonalnej, a również osób indywidualnych chcących znakomicie opanować zasady udzielania pierwszej pomocy. Szkolenia są stosownie dopasowywane do konkretnej grupy zawodowej a także zagrożeń występujących na stanowiskach zatrudnienia.Szkolenia często prowadzone są przez aktywnych zawodowo ratowników medycznych, jakich wiedza a także umiejętności poparte są wieloletnią praktyką. Instruktaże prowadzone przy użyciu prezentacji multimedialnych, obrazów i fantomów treningowych.

Pierwsza pomoc, udzielona prawidłowo, ratuje życie (czytaj więcej na ). A większość z nas pomoc poszkodowanemu ogranicza najczęściej do wezwania służb ratowniczych, bowiem paraliżuje nas bojaźń. Boimy się, iż możemy mu zaszkodzić. Spróbujmy przełamać strach, bowiem udzielając pierwszej pomocy przez przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, „kupujemy” rannemu czas konieczny na dojazd fachowych służb. Kłopot jednakże w tym, że wiele osób nie wie, w jaki sposób ratować.

Tags: straż pożarna, ratownik, Higiena Pracy