Jak prezentuje się postępowanie windykacyjne? Co począć, gdy odezwie się do nas windykator? Jak się zachowywać?

Posted on 03/11/2021 10:29am

Każdy, kto ma pewne niezapłacone rachunki, niespłacony debet na koncie bankowym albo inne zaległości finansowe może oczekiwać, że w pewnym momencie otrzyma telefon od firmy windykacyjnej. Taka rozmowa z windykatorem przeważnie nie jest zbyt miła i często budzi strach i agresywne podejście. Niestety często ludzie zatrudnieni w firmach windykacyjnych charakteryzują się arogancją, co nie pomaga w rozwiązaniu problemu.

Dług
Author: Christian Schnettelker
Source: http://www.flickr.com
Jeśli otrzymamy telefon od firmy windykacyjnej przede wszystkim musimy zachować spokój i wymagać od naszego rozmówcy, żeby ten jasno i precyzyjnie objaśnił sprawę zadłużenia. Dłużnik ma pełne prawo wiedzieć dokładni o jaką kwotę chodzi i z czego dokładnie ona wynika. Firma windykacyjna musi też przysłać listownie pismo które wzywa nas do spłaty kwoty zadłużenia z objaśnieniem podstawy roszczenia. Jeśli nie ma wątpliwości co do podstawy roszczenia, należy spokojnie umówić się z dzwoniącym na termin spłaty.czytaj więcej rozliczenia podatkowe online rozliczenia podatkowe onlineWindykator dość często nalega na jak najbardziej prędką i jednorazową spłatę zaległości, jednakże w przypadku ciężkiej sytuacji finansowej dłużnika, ma on pełne prawo (kancelaria prawnicza - sprawdź tutaj) poprosić o rozłożenie spłaty na raty.Aby uniknąć problemów z firmą windykacyjną powinno się ustalić rzeczywiście realny termin spłaty należności, z jakiego dłużnik może się wywiązać. Obiecywanie nierealnych terminów powoduje najpierw ostrzejsze oraz bardziej wrogie działania windykatora, a w przypadku dalszej zwłoki w zapłacie należności nawet skierowanie sprawy na drogę sądową i następnie komorniczą. Rzeczowe przedstawienie windykatorowi naszych możliwości uregulowania długu umożliwi na ustalenie warunków spłaty i bezproblemowe zakończenie postępowania w firmie windykacyjnej - firma godna uwagi.
Dłużnicy
Author: OTA Photos
Source: http://www.flickr.com
W relacjach z firmą windykacyjną nie powinniśmy unikać telefonów oraz rozmów z windykatorami, bo to przyśpieszy nieprzyjemną dla nas procedurę sądową oraz komorniczą. Uregulowanie długu w okresie windykacji polubownej dotyczy wyłącznie kwoty głównej i ewentualnych odsetek ustawowych, zaś sąd i komornik doliczą dodatkowe opłaty i koszty postępowania, jakie będzie trzeba spłacić.

Warto więc przełamać strach i niechęć, i negocjować z windykatorem odpowiedni dla nas, a nie dla firmy windykacyjnej termin spłaty, by jak najprędzej i bez dalszych trudności zakończyć sprawę. Jeżeli o to nie zadbamy nasza sytuacja może być bardzo trudna, a przecież nikt nie chce trafić na takie coś, jak lista dłużników. Zadbajmy więc o to profesjonalnie i we właściwym czasie, żeby nie było zbyt późno.

Tags: firma, komornik, problem, koszty, windykator