Jak powinna być zorganizowana coroczna inwentaryzacja, jakiego rodzaju narzędzia będą przy tym pomocne

Posted on 15/02/2023 11:29am

Przy firmach które mają jakieś środki trwałe, materiały lub produkty do sprzedaży końcówka roku wiązać się będzie z koniecznością przeprowadzenia inwentaryzacji. Obowiązek ten nakładają przepisy, dla wszystkich składowych majątku przedsiębiorstwa ustalone zostały osobne okresy częstotliwości przeprowadzania takich spisów i trzeba ich przestrzegać. Głównym celem wykonania inwentaryzacji będzie ustalenie faktycznego stanu majątku, jaki znajduje się w firmie. Jeśli firma posiada jakiś program magazynowy, to powinny się w nim być aktualne ilości wszystkich materiałów oraz produktów.


Jednak okazuje się często, że podczas zwykłej pracy pojawiły się jakieś pomyłki, nie wszystko co wydawano z magazynu było rejestrowane w programie albo zdarzały się jakieś kradzieże. I właśnie celem inwentaryzacji będzie sprawdzenie wszystkich aktualnych stanów i porównanie ich z tym, co będzie w systemie, więcej program środki trwałe. Jeżeli będą jakieś różnice, to po pierwsze należy zrobić dokumenty, które je skorygują, a później wyjaśnić skąd się one wzięły.
inwentaryzacja
Author: Iwan Gabovitch
Source: http://www.flickr.com


Dobrze przeprowadzona inwentaryzacja wyposażenia wyposażenia, materiałów i towarów pozwoli na uzgodnienie rzeczywistego majątku firmy. Będzie też sposobem na to, żeby znaleźć różnego rodzaju niegospodarności czy próby działań zatrudnionych na szkodę firmy. Jednak jeżeli będzie się chciało ją wykonać w odpowiedni sposób, to należy się do tego odpowiednio przygotować i właściwie rozplanować swoje prace. Spis przeprowadzony chaotycznie, bez odpowiedniego planu i z pominięciem pewnych reguł zwyczajnie będzie stratą czasu i niepotrzebnymi kosztami.


A da w sumie niewiele, bo i tak po jego zakończeniu będzie bałagan, jaki nie na pewno nie pozwoli na ustalenie rzeczywistego stanu majątku w firmie. Przy prowadzeniu inwentaryzacji przydatne są różnego rodzaju narzędzia, takie jak na przykład program do inwentaryzacji środków trwałych. Dzięki nim da się łatwo przygotować wszystkie dokumenty związane ze spisem, czyli protokoły i arkusze inwentaryzacyjne, a także nanieść niezgodności, jakie w trakcie sprawdzania się znajdzie.

Tags: magazyn, majątek, protokół