Farmy fotowoltaiczne zyskują na popularności. Jakie są etapy takiej inwestycji?

Posted on 14/08/2021 10:21am

Fotowoltaika to czerpanie energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. Aktualnie przepisy prawne w zakresie budowy farm fotowoltaicznych nie są jednoznaczne, aczkolwiek można określić pewien schemat działania, jaki powinien przejść każdy kto chce zainwestować w farmę fotowoltaiczną.


Przede wszystkim potrzebna jest działka, na jakiej można posadowić instalację i podłączyć ją poprzez energetykę.


meble skórzane
Author: Sebastiaan ter Burg
Source: http://www.flickr.com


Chiny
Author: Mark Harkin
Source: http://www.flickr.com


1 MW elektrownia fotowoltaiczna wraz z odstępami technicznymi potrzebuje około 2 ha niezacienionego terenu. Warto podkreślić, że zazwyczaj łatwiej jest realizować farmy fotowoltaiczne w miejscu, gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.


Należy przygotować projekt koncepcyjny potrzebny do wniosku o przyłączenia do miejscowego zakładu energetycznego. projekt koncepcyjny ma duże znaczenie, ponieważ wydane przez operatora warunki przyłączenia będą dotyczyć precyzyjnie określonej konfiguracji elektrowni fotowoltaicznej, jakiej nie można swobodnie zmieniać na etapie realizacji projektu (szukaj na zielona-firma.biz). Jeżeli mamy tytuł prawny do gruntu oraz warunki przyłączenia, powinniśmy rozpocząć starania w zakresie uzyskania koncesji na produkowanie energii z odnawialnego źródła. Owa koncesja jest wydawana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zakładając, że przebrnęliśmy przez wszystkie wymienione kroki a starostwo powiatowe nie wniosło sprzeciwu do zgłoszenia robót oraz gmina zezwoliła na postawienie instalacji, można przystąpić do budowy farmy fotowoltaicznej.
Jeden z ostatnich warunków to rejestracja na towarowej Giełdzie Energii (TGE) w celu obrotu zielonymi certyfikatami, jak również uruchomienie i odebranie elektrowni przez energetykę.

Te znajdujące się tu wpisy z www (https://www.etteplan.com/pl) zaspokoją Twą dociekliwość, jeśli przedstawiona w tym artykule kwestia bardzo Cię zainteresowała.

Jeżeli inwestor pomyśle przeszedł przez wymienione procesy będzie mógł cieszyć się pracą swojej farmy fotowoltaicznej.

Tags: towar, sukces, zakład