Czym są, w jaki sposób funkcjonują i do czego służą centrale telefoniczne?

Posted on 22/06/2018 8:40am

Centrala telefoniczna składa się z określonych urządzeń, których zadaniem jest łączenie subskrybentów sieci telekomunikacyjnej. Centrale telefonicznie tworzą się z różnorodnych urządzeń komutacyjnych, jakie przyczyniają się do prawidłowej pracy centrali. Zajmują się one zestawianiem powiązań telekomunikacyjnych. Ważnym elementem centrali telefonicznych jest łącznica telefoniczna, za sprawą jakiej uzyskiwane są połączenia.

telefonia
Author: Per Åström
Source: http://www.flickr.com
Obecnie zdołamy przytoczyć dwa typy łącznic telefonicznych - bezpośrednią a także - strona polecana w temacie - pośrednią. Łącznica bezpośrednia kieruje procesami łączeniowymi z centrali bez pomocy innych urządzeń. Za to łącznica pośrednia magazynuje wieści łączeniowe za pośrednictwem układów rejestrowych. W skład wyposażenia łącznic wchodzi niemało ważnych fragmentów, w szczególności sieć dróg połączeniowych, zaopatrzenie liniowe, oraz także urządzenia sterujące. Do tego zdołamy jeszcze wypunktować łącza abonenckie (jakie są łączami dwukierunkowymi), łącza liniowe (jakie zawierają podmiotowe wyposażenie łącza przyłączonego do łącznicy) oraz łącza międzycentralowe (które są zarówno łączami dwukierunkowymi, jak również jednokierunkowymi) - sprawdź najświeższe informacje. Łącznice dzielą się także na łącznice manualne oraz automatyczno-elektromagnetyczne. Do tego możemy również wypunktować łącznice automatyczne-cyfrowe oraz automatyczne-elektroniczne. Współcześnie centrale ręczne nie są już raczej napotykane, w dzisiejszych czasach centrale funkcjonują mechanicznie, co znacznie ułatwia i także - odnośnik do serwisu - ożywia ich pracę.firma
Author: istock
Source: istockphoto.com
Centrale telefoniczne posiadają rozliczne rodzaje zasilania, takie jak na przykład zasilanie elektroenergetyczne, sygnałowe sygnalizacji, a także impulsowe. Oprócz tego prąd odbiera się także z tak zwanej siłowni. Jest to prąd stały konieczny do zasilania różnych urządzeń telekomunikacyjnych. Za to prąd przemienny jest uzyskiwany poprzez przetwornice sygnałowe, tyrystorowe, i także przetwornice tranzystorowe.

Tags: praca, prąd, Urządzenia, łącznica