Co oferują badania magnetyczne i w jakim miejscu możemy ich używać? Jakie mamy rodzaje tego typu badań?

Posted on 11/08/2019 7:18am

Niektóre metody inżynieryjne, jak choćby pomiary grubości przydają się w wielu branżach, trudno coś bez nich zrobić. Przykłady takich zastosowań można mnożyć, z pewnością jednak badania magnetyczne dają spore możliwości.


Jedna z metod to radiograficzne użycie aparatów rentgenowskich i źródeł promieniotwórczych. Metoda taka zapewnia wykrywanie wewnętrznych oraz powierzchniowych nieciągłości obiektów. To polega na naświetlaniu rzeczy promieniowaniem jonizującym. To takie promieniowanie rentgenowskie lub promieniowanie, które jesteśmy w stanie wytworzyć ze sztucznych źródeł izotopowych. Są to mt badania magnetyczne. Metodę tą stosuje się w sprawdzaniu złączy spawanych i zgrzewanych. Ta dziedzina posiada zastosowanie w badaniach wszystkich metali i ich stopów. Następnym sposobem jest metoda ultradźwiękowa. Polega ona na dodaniu fal ultradźwiękowych do obiektu. Są następnie odbijane poprzez nieciągłości.

Daje to możliwość zobaczyć pęknięcie, niespawy albo inne niedoskonałości.

Nie ustępuj! Prosimy Cię, kontynuuj wyszukiwanie (http://transpoz-przeprowadzki.poznan.pl/przeprowadzki-firm) zajmujących tekstów. Może Ci teraz pomożemy? Namawiamy więc do naszej nowej witryny.

Możemy je także używać, żeby oszacować zmiany mikrostruktury materiału, które powstają w czasie długotrwałej eksploatacji, jak i do pomiaru grubości obiektów. Ma zastosowanie w różnych badaniach przeprowadzanych podczas odbioru, procesie produkcji i końcowej kontroli. Pozwala na wykrywanie wadliwych miejsc w materiałach nieporowatych. Badania magnetyczne mt pozwalają na wykrywanie w rzeczach zrobionych z materiałów ferromagnetycznych nieciągłości powierzchniowych.

wykres pomiarowy
Author: silentworks.pl
Source: silentworks.pl
Polega to na magnesowaniu przedmiotów, oraz wykrywaniu za pomocą proszku magnetycznego pola magnetycznego rozproszenia. Znajduje się one w miejscach występowania powierzchniowych nieciągłości surowcowych. Kolejna z metod - penetracyjna, polega na odkrywaniu nieciągłości wnikania płynów, dajmy na to penetrantów barwnych lub fluorescencyjnych. znajdywanie takich nieciągłości zachodzi poprzez zastosowanie wywoływaczy. Stosuje się ją do kontrolowania części o różnych kształtach i gabarytach, zrobionych z materiałów ferromagnetycznych, które nie mogą być badane metodą magnetyczną (zobacz). Kolejne badanie to sposób wizualny.


Najważniejszym celem tego badania jest ocena stanu nawierzchni, jak zmiany korozyjne albo erozyjne. Zaleca się również kontrolę obiektu po jego naprawie. Prócz badania bezpośredniego mamy też badania pośrednie. Są to badania optyczne pozwalające sprawdzić nawierzchnię przy pomocy endoskopów czy peryskopów. Metodą prądów wirowych jest możliwe znajdowanie nieciągłości "zaciągniętych", nieciągłości będących pod warstwą pokrycia z farby albo galwanicznego jak i nieciągłości znajdujących się w poszczególnych warstwach obiektów o charakterze wielowarstwowym.

Tags: materiał, promieniowanie, naprawa, płyny