Badania gruntu jako najlepsza czynność w ustaleniu typu podłoża

Posted on 15/02/2023 7:51am

Dodawanie specyfikacji geotechnicznej do wniosku o pozwolenie na budowę nie jest obowiązkowe. Natomiast w interesie posiadacza działki leży to, ażeby budynek był zbudowany na trwałym gruncie. Piwnic nie warto budować, jak woda gruntowa jest bardzo wysoko, bowiem byłoby to ciężkie technicznie i drogie. Jeżeli natomiast ze względu na nieprzepuszczalne podwaliny na obszarze parceli często stoi woda, warto pomyśleć o skutecznym odwodnieniu.

Badanie gruntu
Author: Soil Science
Source: http://www.flickr.com
Badania gruntów to charakteryzowanie właściwości geotechnicznych gruntu - link. Geotechnika używa mnóstwo metod, dzięki jakim bada podkład. Badania gruntu są najważniejszą czynnością w scharakteryzowaniu, czy dana ziemia nadaje się pod zabudowę. Aby poddać próbie warunki gruntowe, wypada zwrócić się o wsparcie do specjalistycznej firmy geotechnicznej, która na podstawie paru odwiertów wskaże pokłady i typy podkładu, również poziom wód gruntowych.

Badania gruntów są w najwyższym stopniu wiarygodne, gdy jest możliwość wyznaczyć położenie i zarys ewentualnego budynku, gdyż wówczas geotechnik wie, w jakich punktach przeprowadzić odwierty. Jeśli działka jest bardzo duża i nie wiadomo jeszcze, gdzie stanie budynek, trzeba zrealizować więcej odwiertów, a więc koszt badań wzrośnie.

Więcej na ten temat:

Pomimo to, należałoby je zrobić, by ułatwić sobie podjęcie decyzji, bo badania mogą pokazać, w jakim obrębie fundamentowanie budynku będzie najprostsze, a gdzie będzie trudne, a przez to droższe. Zazwyczaj odwierty umieszcza się w narożach budynku i ewentualnie na przecięciu przekątnych.

Badania gruntu, w których używa się sondowanie cpt to jedne z dzisiejszych postępowań zarówno w Polsce jak i na świecie. Usługi geotechniczne pozwolą na precyzyjną diagnozę danego terenu szybko i sprawnie.

Głównym odcinkiem sondowania jest badanie ośrodka gruntowego dla celów planowania i wykonawstwa posadowienia budowli, konstrukcji ziemnych, podziemnych i nawierzchni drogowych. Na podstawie otrzymanych parametrów sondowania, przy użyciu specjalistycznego oprogramowania (kliknij i zobacz - simcenter GMSystem) jest możliwość wyznaczyć typ gruntu i strukturę geologiczną gruntu, ustalić stopień zagęszczenia gruntów sypkich.

Tags: dom, usługa, interes, odwiert