Akcje grupy Lotos na giełdzie

Posted on 28/02/2021 7:44am

Giełda Forex to rynek walutowy mający charakter hurtowy w ramach którego banki, wielkie korporacje międzynarodowe, rządy państw jak i przedsiębiorcy instytucjonalni z całego świata przeprowadzają operacje wymiany walut 24 h na dobę przy wykorzystaniu sieci telefonicznych, łączy informatycznych łączy oraz systemów informacyjnych. Forex jest największym rynkiem na świecie.

giełda
Author: Przemek Zawadzki
Source: http://www.flickr.com
Szacowane dzienne obroty w IV 2013 wynosiły ok. 5,3 bilionów $. W 2012 roku najpopularniej wymienianymi walutami wdł. kolejności były: $, euro, jen a następnie funt szterling.Rynek ten otwarty jest 24 godziny na dobę, z wyjątkiem weekendów, tzn. od otwarcia giełdy w Sydney w poniedziałek, aż do zamknięcia giełdy w Nowym Jorku w piątek. Atutem tego rynku jest jego ogromna płynność która powoduje, iż sprzedaż lub agencja pracy zagranicznej kupno dowolnej ilości waluty nigdy nie stanowi problemu, poza przypadkami zleceń zbyt małych albo specyficznych, zależnie od brokera prowadzącego daną transakcję.

Grupa Lotos S.A. jest koncernem naftowym działającym w Polsce i poza jej granicami. Zajmuje się wydobyciem oraz przerobem ropy naftowej. Prowadzi też sprzedaż hurtową oraz detaliczną najwyższej jakości materiałów naftowych. Grupa Lotos jest jednym z największych przedsiębiorstw w Polsce.

Zaintrygowały Cię dodatkowe informacje (www.psmtechnik.pl/) zaprezentowane w tym poście? Bardzo miło zatem będzie nam dzielić się z Tobą następnymi wątkami. Oczekujemy na opinię!

Kluczowym aktywem Grupy Lotos jest rafineria w Gdańsku. Jest ona jedną z najbardziej wydajnych rafinerii w Europie. Grupa Lotos produkuje i dostarcza m.in. benzynę bezołowiową, olej napędowy, olej napędowy do celów opałowych, paliwa do samolotów oraz ciężki olej opałowy. Spółka specjalizuje się również w produkowaniu oraz dystrybuowaniu olejów smarowych i asfaltów.

waluta
Author: Ervins Strauhmanis
Source: http://www.flickr.com
Akcje LOTOS od IV 2005 roku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - . Od 2009 roku koncern jest uczestnikiem pierwszego w Europie Wschodniej indeksu firm RESPECT Index na GPW. Na koniec grudnia 2014 roku akcje Lotos w największym stopniu posiadał Skarb Państwa mający udziały 53,2% w strukturze kapitału zakładowego. ING OFE posiadał 8,6% wszystkich akcji. Żaden z pozostałych akcjonariuszy nie miał powyżej 5% akcji.
90.01.2015 2015 roku Sąd Rejonowy w Gdańsku zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Grupy Lotos. Koncern wyemitował wtedy 55 mln nowych akcji - po cenie emisyjnej 18,1 zł.Obecnie nie jest znana dokładna struktura akcjonariatu, a w szczególności potencjalna zmiana udziału SP czy ING OFE, jednakże w objęciu emisji spory udział miał prawdopodobnie Skarb Państwa, który już sporo wcześniej deklarował skorzystanie ze wszystkich, należnych mu praw poboru. Po wytworzeniu nowej emisji kapitał zakładowy Grupy Lotos dzieli się na 184 873 362 akcji.

Tags: benzyna, waluty, giełda, notowania